SYNPET

Termal Dönüşüm Prosesi

Termal Dönüşüm Prosesi Nedir?

Termal Dönüşüm Prosesi (TDP); sıcaklık, basınç ve suyun yüksek reaktif özelliği etkileriyle hidrokarbon içerikli tüm organik ve petrol bazlı maddeleri çevreci yakıtlara ve özel kimyasallara dönüştürür. Evsel atıkları, hidrokarbon içerikli sanayi atıkları ve de kanalizasyon çamuru gibi negative değerli organik maddeler TDP’de işlenebilir.
İşlem sonucu dört çeşit ana ürün elde edilir.

Bunlar hafif ham petrol eşdeğeri sıvı yakıt, doğal gaz eşdeğeri gaz yakıt, yüksek azot içerikli sıvı gübre ve de katı gübre olarak kullanabilinen BioChar’dır.

TDP' de 4 (dört) temel adım vardır:

- Hammadde hazırlama aşaması

- Geliştirilmiş depolimerizasyon işlemleri

- Yüksek verimli hidroliz işlemi

- Ara ürünlerin, Yenilenebilir hamyakıt, yenilenebilir doğalgaz, sıvı gübre ve BioChar oluşturmak için SynPet Teknoloji’nin geliştirdiği son aşama reaksiyonlarından geçirilmesi.

 

Üstün Teknoloji

Dünyada atık bertarafı konusunda mevcut teknolojiler ağır işlemekte, çevreye zarar vermekte, maddi kayıplara yol açmaktadır. Özellikle organik içerikli atıkların bertarafındaki özensiz ve yanlış uygulamalar atmosfere yayılan zehirli ve/veya zararlı gazların salınımını oldukça arttırmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ilerleyen besicilik, tarım ve endüstrinin de etkisiyle artan atık üretiminin maliyetleri düşürme amaçlarıyla toprak altına gömülmesi, denize ve akarsulara karıştırılması çevre felaketlerine neden olmaktadır.
TDP’nin diğer atık bertarafı metodlarından ayıran ve benzersiz kılan temel özelliği, geliştirilen teknolojinin büyük hacimlerde uygulamaya konulduğunda çok kısa sürede yatırım bedelini karşılamasıdır. Ekonomik olarak benzeri bulunmayan bu prosesin bir diğer eşsiz özelliği ise atık sınıflandırması olmamasıdır. 

Diğer tüm geri dönüşüm teknolojileri susuz hammaddeye veya aynı tip atık hammaddeye ihtiyaç duymaktayken TDP ıslak ürünlerle ve değişken atıklarla çalışabilmektedir. Bertarafı yapılacak atığın içindeki su miktarı veya sürekli değişen hammadde çeşitleri ise prosesin çıktılarında kalite farkı yaratmamakta, kullanılan enerji miktarını yani prosesin verimini ise düşürmemektedir.

©2017 - MARGE Araştırma Geliştirme ve Mühendislik A.Ş.. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi